Posłuchaj
Demo 2007


1. BJM

2. Który skrzywdziłeś

3. Wędrowiec


Seta 2003


1. Błogosławieni

2. JJP

3. Sursum Corda


Nagrania z sali prób przy ulicy Bema 65 w Warszawie, lipiec 2003r.
Słowa

Błogosławieni
JJP
Sursum Corda
BJM
Śmierć w grobie
Otwórz swe serce
Wędrowiec
Który Skrzywdziłeś
Na skraju

Który Skrzywdziłeś

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując
Złote medale na twoją cześć kując
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli

Nie jesteś bezpieczny
Nie będziesz bezpieczny

Nie bądź bezpieczny poeta pamięta
Możesz go zabić narodzi się nowy
Spisane będą czyny i rozmowy
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta

Tekst wiersza Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś"