Posłuchaj
Demo 2007


1. BJM

2. Który skrzywdziłeś

3. Wędrowiec


Seta 2003


1. Błogosławieni

2. JJP

3. Sursum Corda


Nagrania z sali prób przy ulicy Bema 65 w Warszawie, lipiec 2003r.
Słowa

Błogosławieni
JJP
Sursum Corda
BJM
Śmierć w grobie
Otwórz swe serce
Wędrowiec
Który Skrzywdziłeś
Na skraju

Otwórz swe Serce

Ja jestem jak
Niewidomy - pośród ciemności
Trędowaty żyję w samotności
Ogłuszony poznaję tylko ciszę
Braki mi tchu
Czuję to
Brak mi tchu

To ciągle smutek zamyka me serce
To ciągle gniew zaciska me pięści
To ciągle strach zamyka me oczy
Słyszę Twe kroki
Obudź się
Mówię ci wstań

Obudź się
Otwórz swe serce
Obudź się
Mówię ci wstań

Jeśli chcesz możesz mnie dotknąć
Jeśli chcesz możesz mnie ocalić
Jeśli chcesz możesz mnie uzdrowić
Tylko jedno słowo wypowiedź
Obudź się
Mówię ci wstań