Posłuchaj
Demo 2007


1. BJM

2. Który skrzywdziłeś

3. Wędrowiec


Seta 2003


1. Błogosławieni

2. JJP

3. Sursum Corda


Nagrania z sali prób przy ulicy Bema 65 w Warszawie, lipiec 2003r.
Słowa

Błogosławieni
JJP
Sursum Corda
BJM
Śmierć w grobie
Otwórz swe serce
Wędrowiec
Który Skrzywdziłeś
Na skraju

BJM

Śmierć to początek,
Jest śmierć, która miłością jest
Czy rozumiesz ten sens,
Czy te słowa omijają cię ?
Czy słyszałeś ten tekst,
Czy ktoś mówił ci - kocham cię
A kim jest człowiek, czy wiesz,
Czy rozumiesz jak to jest?

Odrzucasz czas, odrzucasz świat
To wszystko jedno gdzie
I tak na prawdę tylko jedno
Napędza twoje dnie
By ktoś pokochał, by był
I by wybaczał złe
Czy wiesz, czy rozumiesz
To wykonało się!

On kocha cię

Albowiem tak umiłował świat,
Że Syna swego Jedynego dał
By każdy kto w Niego wierzy
Nie zginął lecz życie wieczne miał

(J 3,16)