Posłuchaj
Demo 2007


1. BJM

2. Który skrzywdziłeś

3. Wędrowiec


Seta 2003


1. Błogosławieni

2. JJP

3. Sursum Corda


Nagrania z sali prób przy ulicy Bema 65 w Warszawie, lipiec 2003r.
Słowa

Błogosławieni
JJP
Sursum Corda
BJM
Śmierć w grobie
Otwórz swe serce
Wędrowiec
Który Skrzywdziłeś
Na skraju

JJP

Chrystus sam będąc Bogiem
Nie skorzystał z możliwości
By na równi być z Bogiem
Lecz ogołocił sam siebie
A przyjąwszy postać sługi
Stał podobny się do ludzi
Uniżył sam siebie
Uniżył sam siebie

Aż do śmierci posłuszny
Śmierci na krzyżu

Dlatego Bóg Go wywyższył
I darował Mu imię
Ponad wszystkie imiona
By na imię Jezusa
Zgięło się każde kolano
I wszelki język wyznał
Ku chwale Boga Ojca
Ku chwale Boga Ojca

Jezus Chrystus jest Panem
Jezus Chrystus jest Panem

(Flp 2,6-11)