Posłuchaj
Demo 2007


1. BJM

2. Który skrzywdziłeś

3. Wędrowiec


Seta 2003


1. Błogosławieni

2. JJP

3. Sursum Corda


Nagrania z sali prób przy ulicy Bema 65 w Warszawie, lipiec 2003r.
Słowa

Błogosławieni
JJP
Sursum Corda
BJM
Śmierć w grobie
Otwórz swe serce
Wędrowiec
Który Skrzywdziłeś
Na skraju

Błogosławieni

Wy jesteście solą dla ziemi
Wy jesteście światłem dla świata
Wy jesteście solą dla ziemi
Wy jesteście błogosławieni

Każdy z nas jest wybrany
Każdy z nas jest zbawiony
Każdy z nas jest posłany
Każdy z nas błogosławiony

Błogosławieni jesteście gdy prześladują was
I z mego powodu mówią kłamliwie na was źle
Cieszcie się i radujcie
Bo wasza nagroda wielka jest w niebie

Błogosławieni ubodzy w duchu,
Albowiem do nich należy królestwo niebieskie
Błogosławieni którzy się smucą,
Albowiem oni będą pocieszeni
Błogosławieni cisi,
Albowiem oni na własność posiądą ziemię
Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości,
Albowiem oni będą nasyceni
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią
Błogosławieni czystego serca,
Albowiem oni Boga oglądać będą
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
Albowiem oni będą nazwani synami Boga
Błogosławieni, którzy cierpią dla sprawiedliwości,
Albowiem ich jest królestwo niebieskie

(Mt 5,3-14)